Kontakt

 

Miejskie Centrum 

Sportu i Rekreacji 

ul. Kopernika 3 

09-100 Płońsk

 

Tel:  23  662  27  01

                                                                                  e-mail: sekretariat.mcsir@plonsk.pl

 

Inspektor Ochrony Danych: Justyna Jabłonka

Lp. BOISKA CENA JEDNOSTKA MIARY
1. Cała hala 150,00 1 godz.
2. Boisko główne 90,00 1 godz.
3. Boisko boczne 60,00 1 godz.
4. Łącznik lekkoatletyczny 50,00 1 godz.
5. Płyta główna stadionu 350,00 1 godz.

 

 

Lp. MIEJSCA NOCLEGOWE CENA JEDNOSTKA MIARY
1. 1 doba 40,00 doba
2. Więcej niż jedna doba 35,00 doba <

 

 

 

Lp. INNE CENA JEDNOSTKA MIARY
    1.

    

     wynajem sprzętu do siatkówki plażowej

     (piłka, siatka, lina)

 

            20,00

1 godz.

    2.      sala konferencyjna             50,00            1 godz.
    3.      gra w tenisa stołowego              6,00            1 godz.
    4.      gra w bilard              5,00            1 żeton.
    5.

    

     wynajem hali na imprezy inne niż

     sportowe (koncerty itp.) – cena

     negocjowana z wynajmującym.

 

           2.000,00             1 dzień.
    6.

    

     wynajem hali na bal studniówkowy

     (w tym: hala, zaplecza, środki czystości,

    obsługa – 5 osób, opłaty za media)

 

          10.000,00              7 dni.
    7.

    

     w okresie ferii zimowych i wakacji

     w godzinach 8.00 – 14.30 nieodpłatna

     gra w tenisa stołowego dla młodzieży

     szkolnej za okazaniem legitymacji

 

         bezpłatnie                -
    9.

    

     kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe

     za korzystanie z obiektów sportowych

     MCSiR (stadion, hala sportowa, zaplecza,

     pomieszczenia biurowe) ponoszą      

     odpłatność w wysokości 1,63 zł. + VAT

     za miesiąc bez względu na liczbę godzin

     treningowych i osób trenujących

 

     W/w zapis dotyczy: Płońskiej Akademii

      Futbolu, MKS Bank Spółdzielczy w Płońsku, UKS

      Korsarz, PUKS Płońsk, PSZS w Płońsku,

      PTS Płońsk, Football Academy Płońsk,

      Dziewczęca Akademia Futbolu, Akademia Sportu  Progres

 

             2,00         1 miesiąc.

 

10.

 

Opłata startowa za udział w zawodach tenisa stołowego (odpłatność od osoby za start w jednym turnieju):

a) młodzież szkolna

b) dorośli

 

 

7,00

10,00

jednorazowo za

turniej

  11.

Opłata za udział w turnieju piłki nożnej amatorów (odpłatność od drużyny za jeden turniej)

            80,00

   

 jednorazowo za  

          turniej

  12.

Szkoły i przedszkola, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk korzystają nieodpłatnie z infrastruktury sportowej MCSiR

(hala sportowa,   stadion, łącznik lekkoatletyczny,   zaplecza) w ramach realizowania zajęć z wychowania fizycznego.

              -              -
13.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żywioły" w Płońsku, korzysta odpłatnie z infrastruktury sportowej MCSiR (hala sportowa, stadion, łącznik lekkoatletyczny, zaplecza) w ramach realizowania zajęć z wychowania fizycznego, bez względu na liczbę godzin zajęć lekcyjnych i liczbę uczniów.

 

          2,00     1 miesiąc
14.

Opłata za udostepnienie terenu dla pojazdów wykonujących badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kultury zdrowotnej, itp.

 

     200,00     1 dzień
15 Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku w uzasadnionych przypadkach, w celu realizacji ważnych społecznie zadań Gminy, w szczególności wspomagających proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu, zdrowotnych programów profilaktycznych, akcji charytatywnych. Decyzję w sprawie zwolnienia podejmuje Burmistrz.    

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Reset