Historia

Historia

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku funkcjonuje od roku 1998. Powołane zostało na podstawie Uchwały Rady Miejskiej na bazie likwidowanego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku to kompleks obiektów sportowych i rekreacyjnych:

 • Hala sportowa o wymiarach 56m x 24m wraz z widownią na 300 miejsc, zapleczem socjalnym tj. szatniami, natryskami i pomieszczeniami biurowymi.
 • Łącznik lekkoatletyczny o długości 40m z bieżnią tartanową i skocznią do skoku w dal.
 • Siłownia.
 • Stadion sportowy, który posiada licencję wydaną przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej , która umożliwia rozgrywanie meczów w piłkę nożną na poziomie IV ligi. Wymiary płyty głównej : 100m x 62m .

Sześciotorowa bieżnia z mączki ceglanej umożliwia rozgrywanie zawodów lekkoatletycznych.

 • Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oddane do użytku w styczniu 2005 roku.
 • Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” zlikalizowany przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25 oddany do użytku w maju 2009 roku , w skład którego wchodzą :

– boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej o wymiarach 56mx26m

– boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28mx15m.

 • Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowany przy ul. Płockiej 60 oddany do użytku w 2011 roku, w którego skład wchodzą:

        – boisko do piłki nożnej o wymiarach 56m x 26m – nawierzchnia trawa syntetyczna piłkarska 
        – boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 30m x 50m, na którym znajdują się nizej wymienione pola do gier:        – boisko do piłki ręcznej
        – dwa boiska do koszykówki
        – pole gry do tenisa
        – pole gry do siatkowki
        – w sezonie zimowym w miesiącach od grudnia do marca funkcjonuje losowisko sezonowe

 • Kryta pływalnia, której budowa podzielona była na trzy etapy:

I etap – część sportowa oddana do użytku w marcu 1998r. Obejmuje dwa baseny: do nauki pływania 10m x 6m i sportowy 25m x 12,5m, przebieralnie oraz niewielkie trybuny.

II etap – część rehabilitacyjna, w skład której wchodzi basen z urządzeniami do masażu dennego, boczno – dennego, parasol wodny i niezależnie pracujący whirpool. Ponadto znajduje się tam sauna, solarium oraz pomieszczenie do masażu suchego. Tę część pływalni oddano do użytku w grudniu 2000 roku.

III etap – zjeżdżalnia wodna o długości 106 m z atrakcjami świetlnymi i akustycznymi (świetlne kręgi, elementy prześwietlające i moduł

dźwiękowy), oddana do użytku w styczniu 2004 roku.

Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku należy:

 • Propagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej.
 • Popularyzacja różnych dyscyplin sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki.
 • Współpraca ze szkołami w zakresie prawidłowego realizowania procesu wychowania fizycznego, w tym nauki pływania.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, współzawodnictwa sportowego w duchu „fair play”.
 • Udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego.
 • Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych wynikających z kalendarza imprez.
 • Koordynacja wszelkich działań sportowych w mieście.
 • Współpraca z klubami sportowymi.
 • Utrzymanie i bieżąca konserwacja wszystkich obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, szczególnie imprez masowych.
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w obsłudze imprez miejskich.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku główne swoje działania ukierunkowuje na sport masowy , amatorski , rekreacje ruchową , a zwłaszcza na działania zapewniające prawidłowy proces realizacji wychowania fizycznego.

Priorytetowym działaniem MCSiR jest upowszechnianie umiejętności pływania . Z chwilą oddania do użytkowania krytej pływalni, dzieci i młodzież z płońskich szkół objęta jest programem powszechnej nauki pływania . Przyczyniło się to do powstania 2 uczniowskich klubów pływackich i klubu pływackiego , który zrzesza dorosłych miłośników tej dyscypliny sportu . Wspieramy ich działalność logistycznie i finansowo .

Sport kwalifikowany , wyczynowy , zawody sportowe o randze mistrzostw , których nasz ośrodek jest współorganizatorem, służy do popularyzacji dyscyplin sportu wśród płońszczan. Ma to zachęcić ich do aktywnego trybu życia , podnosić atrakcyjność naszej oferty , promować Płońsk na arenie kraju i poza jego granicami.

Nasz ośrodek bierze aktywny udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki i instytucje działające w Płońsku na rzecz mieszkańców miasta.

Jesteśmy współorganizatorami koncertów muzycznych , festynów rodzinnych .

Za całokształt działań na rzecz rozwoju rekreacji i sportu na terenie miasta Płońska Redakcja „Kalejdoskopu Budowlanego” przyznała WYRÓŻNIENIE w V edycji konkursu „Firma na Medal” Burmistrzowi -Andrzejowi Pietrasikowi w kategorii „Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych” – za nowoczesne inwestycje sportowe zrealizowane w Płońsku i osobiste zaangażowanie w rozwój kompleksu sportowego : hali sportowej i krytej pływalni , determinację i skuteczność w działaniu.

W 2007 roku w VIII Edycji Konkursu Firma na Medal , który odbywał się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji otrzymało wyróżnienie FIRMA NA MEDAL w kategorii Użytkownik obiektów sportowych i rekreacyjnych za inicjatywę i zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Płońsku , za wzorowe zarządzanie obiektami MCSiR , stworzenie i realizację programu powszechnej nauki pływania wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu masowego i rodzinnego.

Pozyskujemy sponsorów i jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy uważają , że aktywność fizyczna jest sposobem na zdrowie i dobry humor. Staramy się zrobić jak najwięcej , a naszym zapałem zarazić pozostałych do działania.

 

Skip to content