Cennik – Hala sportowa i inne obiekty

Lp.BOISKACENA BRUTTOJEDNOSTKA MIARY
1.Cała hala180,001 godz.
2.Boisko boczne
70,00
1 godz.
3.Łącznik lekkoatletyczny
60,00
1 godz.
4.Płyta główna stadionu
420,00
1 godz.
.  
Lp.INNECENA BRUTTOJEDNOSTKA MIARY
1.Sala konferencyjna60,001 godz.
2.Gra w tenisa stołowego7,001 żeton
3.Gra w bilard6,001 żeton
4.Wynajem hali na imprezy inne niż sportowej
(koncerty itp.) – cena negocjowana każdorazowo z wynajmującym
3 000,001 dzień
5.W okresie ferii zimowych, wakacji, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, w godz.
9.00 – 15.00 nieodpłatna gra w tenisa stołowego dla młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji 
bezpłatnie
6.Kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe za korzystanie z obiektów sportowych MCSiR (stadion, hala sportowa, zaplecza, pomieszczenia biurowe) ponoszą odpłatność za miesiąc bez względu na liczbę godzin treningowych i osób trenujących – po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Płońsk.3,001 miesiąc
7.Opłata startowa za udział w zawodach tenisa stołowego (odpłatność od osoby za start w jednym turnieju):
a) kategoria młodsza
b) kategoria starsza
8,00
12,00
jednorazowo
za turniej         
8.Opłata za udział w turnieju piłki nożnej amatorów (odpłatność od drużyny za jeden turniej)100,00jednorazowo
za turniej
9.Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk korzystają nieodpłatnie z infrastruktury sportowej MCSiR (hala sportowa, stadion, łącznik lekkoatletyczny, zaplecza) w ramach realizowania zajęć wychowania fizycznego.           bezpłatnie
10.Opłata za udostepnienie terenu dla pojazdów wykonujących badania z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, kultury zdrowotnej, itp.
300,001 dzień
11.Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów sportowych MCSiR w Płońsku w uzasadnionych przypadkach, w celu realizacji ważnych społecznie zadań Gminy, w szczególności wspomagających proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu, zdrowotnych programów profilaktycznych, akcji charytatywnych.
Decyzję w sprawie zwolnienia podejmuje Burmistrz Miasta Płońska.
              –            

Skip to content